OEN Rzeszów

Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Strona Główna

Zestaw programów nauczania i podręczników nauki religii obowiązujących na terenie Diecezji Rzeszowskiej w roku 2013/2014
 
Wszyscy katechizujący na terenie Diecezji Rzeszowskiej zobowiązani są do prowadzenia zajęć katechetycznych w oparciu o następujące zestawy programów oraz katechizmów:

 


Przedszkole

Dowolne: Nr wybranego programu i podręcznika są dostępne na stronie www.katecheza.episkopat.pl

NOWE NR PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA

WYDAWNICTWO WAM

WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ

Klasa I

Program ogólnopolski nr AZ-1-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Podręcznik: Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-KR-1/11

Jesteśmy w Rodzinie Pana Jezusa, red. W. Kubik, WAM, Kraków

 

Klasa IV

Program ogólnopolski nr AZ-2-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę

Podręcznik: Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-KR-2/12

Zaproszeni przez Boga, red. Z. Marek, WAM, Kraków

Klasa I

Program ogólnopolski nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012

Tytuł programu: W rodzinie dzieci Bożych

Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/12-KI-1/12

Żyjemy w Bożym świecie, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce

 

Klasa IV

Program ogólnopolski nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012

Tytuł programu: Odkrywamy tajemnice Bożego świata

Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-02/12-KI-1/12

Miejsca pełne BOGActw, red. K. Mielinicki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce

GIMNAZJUM

WYDAWNICTWO WAM

WYDAWNICTWO GAUDIUM

WYDAWNICTWO ŚW. WOJCIECHA - POZNAŃ

Program ogólnopolski nr AZ-3-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem

Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-KR-1/11
Szukam was, red. W. Kubik, WAM, Kraków
albo

Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-KR-2/12
Jezus uczy i zbawia, red. Z. Marek, WAM, Kraków
 

Program ogólnopolski nr AZ-3-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem

 

Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-LU-1/12

Spotykam Twoje Słowo, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium, Lublin

 

Program ogólnopolski nr AZ-3-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem

Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-PO-1/11
Spotkanie ze Słowem, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
 

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

WYDAWNICTWO WAM

WYDAWNICTWO ŚW. WOJCIECHA - POZNAŃ

Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Klasa I liceum i technikum nr AZ-41-01/10-KR-1/12

Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele, red. Z. Marek, WAM, Kraków

 

 

Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Klasa I liceum nr AZ-41-01/10-PO-1/11
Moje miejsce w Kościele, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
 

       

 
 

Szkoła Podstawowa - klasy II - III

Program
Jesteśmy dziećmi Bożymi, WAM 2001
(nr programu AZ-1-01/1)

Klasa II

Katechizm:    Bliscy sercu Jezusa, WAM
nr katechizmu AZ-12-01/1-1 albo AZ-12-01/1-11 (nowa wersja)

Klasa III

Katechizm:    Jezusowa wspólnota serc, WAM
nr katechizmu AZ-13-01/1-1

 

Szkoła Podstawowa - klasy V - VI

Program
Wezwani przez Boga, WAM 2001 (nr programu AZ-2-01/1)

Klasa V

Katechizm:    Obdarowani przez Boga, WAM (nr katechizmu AZ-22-01/1-1)

Klasa VI

Katechizm:    Przemienieni przez Boga, WAM (nr katechizmu AZ-23-01/1-1)

 

Gimnazjum

Program
Wierzyć Chrystusowi, WAM 2001
(nr programu AZ-3-01/1)
 

Seria podręczników: W drodze do Emaus


Klasa II

Katechizm:    Jezus działa i zbawia, WAM (nr katechizmu AZ-32-01/1-1)

Klasa III

Katechizm:    Jezus prowadzi i zbawia, WAM (nr katechizmu AZ-33-01/1-1)

albo

 

Seria podręczników: Odsłonić twarz Chrystusa

Klasa II

Katechizm:    Jestem z wami, red. W. Kubik WAM (nr katechizmu AZ-32-01/1-8)

Klasa III

Katechizm:    Chodźmy razem, red. W. Kubik, WAM (nr katechizmu AZ-33-01/1-8)

 


Liceum i technikum

Program
Świadek Chrystusa, WAM 2001 (nr programu AZ-4-01/1)
 

Klasa II

Katechizm:    Jestem świadkiem Chrystusa w świecie, WAM (nr katechizmu AZ-42-01/1-1)

albo

Katechizm:    Świadek Chrystusa w świecie, św. Wojciech
(nr katechizmu AZ-42-01/1-2)

 

Klasa III

Katechizm:    Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie, WAM (nr katechizmu AZ-43-01/1-1)

albo

Katechizm:    Świadek Chrystusa w rodzinie, św. Wojciech
(nr katechizmu AZ-43-01/1-2)

  

Szkoła zawodowa

Program
Z Chrystusem, WAM 2001 (nr programu AZ-5-01/1)

Klasa I

Katechizm:    Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie, WAM
(nr katechizmu AZ-51-01/1-1)

Klasa II

Katechizm:    Ze Zmartwychwstałym w rodzinie, WAM 2002
(nr katechizmu AZ-52-01/1-1)

 

UWAGA!

P.T. Katechizujący mają pełną swobodę w korzystaniu z wszelkich dostępnych pomocy katechetycznych w celu ubogacania własnego warsztatu pracy.

Zaleca się osobiste zainteresowanie podręcznikami do klas pierwszych na poszczególne etapy opracowanych wg nowej Podstawy programowej (z 2010).

 


Rzeszów, 13 maja 2013 r.  

 

                                                                                               Ks. Marek Winiarski

 

                                                                                  Referent Wydziału Katechetycznego