– Myślenie wizualne na katechezie
– Młodzi w cyberświecie – katechezy profilaktyczne
– Warsztat katechety – czyli jak prostymi sposobami tworzyć własne pomoce dydaktyczne
– Zabawy ruchowe i słowne w nauczaniu religii
– Biblia w katechezie
– Jak rozmawiać o wartościach w szkole
– Wykorzystanie grafiki i obrazu na lekcjach religii
– Warsztat pracy nauczyciela religii