Dlaczego MY?

Pomagamy

Służymy pomocą, wsparciem i odpowiadamy na bieżące potrzeby szkół, zarówno dydaktyczno-wychowawcze, jak i w zakresie prawa oświatowego.

Jakość

Wysoka jakość oferowanych usług - nadajemy nową wartość uczeniu się i nauczaniu

Nowoczesność

Stosowanie w doskonaleniu nowoczesnych metod doskonalenia oraz narzędzi TIK

O nas

Ośrodek Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie (skrót: OEN) jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Podkarpacki kurator Oświaty. Ośrodek ma swoją siedzibę przy ulicy Witolda 11a, 35-302 Rzeszów. Organem prowadzącym OEN jest Instytut Teologiczno-Pastoralny reprezentowany przez Dyrektora ks. mgra lic. Andrzeja Cyprysia, natomiast dyrektorem OEN jest ks. dr Marek Winiarski. OEN ma akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Nasza Kadra

Największym kapitałem OEN są pracownicy, ich wiedza, zaangażowanie i doświadczenie. Zespół stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści, pasjonaci, którzy łączą w swojej pracy różne specjalności. Są autorami programów wielu kursów, warsztatów i seminariów, programów nauczania, technologii informacyjnej i zajęć komputerowych, podręczników dla uczniów i przewodników metodycznych dla nauczycieli, kilkudziesięciu książek, niezliczonej liczby artykułów, referatów i materiałów dydaktycznych. Wypracowali unikatowe metody nauczania wspomaganego technologią informacyjną i są ekspertami w zakresie edukacyjnych zastosowań nowoczesnych technologii. Ośrodek Edukacji Nauczycieli współpracuje z placówkami doskonalenia nauczycieli:
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Kreatywne Centrum Edukacji w Rzeszowie

Kreatywne Centrum Edukacji w Rzeszowie

Stowarzyszenie Pedagogów NATAN w Lublinie

Stowarzyszenie Pedagogów NATAN w Lublinie

Kontakt

Adres

ul. Witolda 11a
35-302 Rzeszów

Telefon

tel. (17) 871-24-03 (sekretariat)
fax (17) 871-24-06

Skontaktuj się z nami