Rekrutacja na Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne

 

https://diecezja.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2023/09/rekrutacja-na-studia.jpg

 

Podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne to studia w zakresie merytorycznego
 i dydaktycznego przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu: religii. Przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunkach, które dały pełne przygotowanie do nauczania innego przedmiotu (szkole podstawowej i ponadpodstawowej), którzy chcą zdobyć wiedzę, kompetencje i umiejętności potrzebne do nauczania przedmiotu religia w przedszkolu oraz w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Studia trwają 4 semestry. Zjazdy odbywają się w soboty, w godzinach 9.00-16.30. Ponadto przewidziane są też spotkania online w piątki w godzinach 17.30-20.30.
 Zajęcia będą się odbywać w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie
 (ul. Witolda 11 a).


 Więcej informacji na temat studiów można znaleźć na stronie:
 
www.studiapodyplomowe.upjp2.edu.pl
Rekrutacja na studia trwa od 25 września do 5 października 2023 r.
 Link do rekrutacji:
 
https://irk2.upjp2.edu.pl/pl/offer/SP_2023-2024-Z/programme/WT-PSTK-RZ-POD/?from=registration:SP_2023-2024-Z

Termin składania kompletu dokumentów w sekretariacie od 7 do 14 października br.
 Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia składa w sekretariacie studiów następujące dokumenty:
 • formularz rekrutacyjny wraz z podaniem o przyjęcie na studia, pobranym z konta kandydata w systemie IRK;
 • dyplom ukończenia studiów, celem dokonania jego kopii do akt, albo uwierzytelniona notarialnie kopia dyplomu;
 • dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do nauczania dowolnego przedmiotu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (o ile nie ma takiej informacji na dyplomie/suplemencie);
 • list polecający od duszpasterza.
 Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
 1) uzyskanie wszystkich zakładanych efektów uczenia się określonych w programie studiów podyplomowych;
 2) uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć;
 3) uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS.

Kierownikiem studiów jest ks. dr Marek Winiarski.