– Autorytet w procesie edukacji
– Asertywność w relacjach uczeń – nauczyciel – rodzic
– Aplikacje do sprawdzania i utrwalana wiedzy – Quizziz, Wordwall, LearningApss
– Aplikacje do sprawdzania i utrwalana wiedzy – Quizziz, Wordwall, LearningApss
– Aplikacja wspierające nauczanie
– Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie
– Blog jako narzędzie tworzenia wizerunku nauczyciela
– Coaching w pracy nauczyciela
– Innowacja pedagogiczna drogą do rozwoju szkoły
– Jak działa na nas stres i jak poradzić sobie z nim w szkole?
– Jak efektywnie korzystać z TIK w szkole
– Ochrona danych osobowych i RODO w placówce oświatowej
– Odbudować relacje i więzi. Jak wrócić do rzeczywistości szkolnej po epidemii?
– Pierwsza pomoc
– Rola kompetencji kluczowych w rozwoju osobistym nauczycieli i uczniów
– Rola rodziców i nauczycieli w procesie edukacji dzieci
– Organizowanie wycieczek szkolnych – stan prawny 2021
Tematyka szkoleń dla nauczycieli