Kadrę tworzą specjaliści z różnych dziedzin oświaty, zatrudnieni uczelniach wyższych, w instytucjach  oświatowych, trenerzy, doradcy metodyczni, kreatywni nauczyciele, pracownicy naukowi, autorzy  podręczników szkolnych oraz materiałów metodyczno-dydaktycznych.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów, proponujemy elastyczność oferty,  realizujemy szkolenia rad pedagogicznych na wskazany przez szkołę/dyrektora temat.

Nasi Edukatorzy, to osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w doskonaleniu,  autorzy programów szkoleniowych, cieszący się uznaniem i szacunkiem za interesujące metody pracy, pasję zawodową,  umiejętność tworzenia przyjaznego klimatu pracy.

                                                           Dyrektor OEN  – ks. dr Marek Winiarski